FOSFATIDYLSERIINI – aivoille tärkeä fosfolipidi

Aivojen ikääntyminen alkaa noin 50-vuotiaana. Asioiden muistaminen heikentyy ja niiden mieleen palauttaminen kestää kauemmin. Myös keskittyminen useaan asiaan yhtä aikaa tulee vaikeammaksi. Fosfatidylseriini ja fosfatidihappo ovat aivojen toiminnalle tärkeitä fosfolipidejä, joiden määrä aivoissa vähenee ikääntymisen myötä. Fosfatidylseriinin vaikutuksista muistiin on julkaistu kymmeniä tutkimuksia.

Fosfatidylseriini on myös keski-ikäisille ja nuorille hyödyllinen ravintoaine.

Heikentynyt muistikapasiteetti ei ole yksinomaan ikääntyvien ongelma, vaan se saattaa haitata myös nuoria – etenkin opiskelijoita – sekä stressaantuneita ja alakuloisia henkilöitä. Yksi lupaavista löydöistä muistin kohentajana on fosfolipideihin lukeutuva fosfatidylseriini. Aineen eristäminen on aiemmin ollut vaikeaa, mutta nykyään sitä pystytään tuottamaan erikoismenetelmällä soijapavuista. Fosfatidylseriini on aivosolujen oma rakennusaine, jota on luonnostaan solukalvoissa, mutta joka vähenee iän myötä. Tätä menetystä voi korvata nauttimalla fosfatidylseriiniä ravintolisänä. On todettu, että ikääntymiseen liittyvät aivotoiminnot kuten muisti, oppimiskyky ja valppaus heikkenevät samaa tahtia kuin fosfatidylseriinin taso aivoissa laskee. Fosfatidylseriini estää iän mukanaan tuomaa hermoston välittäjäaineiden katoa. Fosfatidylseriini imeytyy nopeasti, jopa 30 minuutissa, ja useat tutkimukset osoittavat, että antamalla fosfatidylseriiniä ravintolisänä ikääntyville heidän henkinen suorituskykynsä on kohentunut. Fosfatidylseriini on myös keski-ikäisille ja nuorille hyödyllinen ravintoaine. Fosfoser® Memory -kapselit sisältävät vakioidun määrän aivojen toiminnalle tärkeitä rasvahappoja fosfatidylseriiniä ja fosfatidihappoa, joista on hyötyä kaikenikäisille. Kapselit ovat erinomainen ravintolisä keskittymistä vaativaa työtä tekeville, opiskelijoille sekä ikääntyville.

VAKUUTTAVIA TUTKIMUSTULOKSIA FOSFATIDYLSERIINILLÄ

Huonomuistisille helpotusta

Kahdentoista viikon ajan kestäneessä tutkimuksessa selvitettiin 300 milli-gramman päivittäisen fosfatidylseriiniannoksen vaikutusta 149 koehenkilön kykyyn oppia ja muistaa arkipäivän asioita. Fosfatidylseriini osoittautui tehokkaaksi muistin kohentajaksi. Erityisesti ne koehenkilöt, joiden elimistön fosfatidylseriinipitoisuudet olivat matalat, reagoivat fosfatidylseriiniin vahvemmin, ja tutkijat suosittelevatkin sitä erityisesti iän mukanaan tuoman muistin heikkenemisen torjuntaan. 1)

Mielialaa nostamaan

Fosfatidylseriinin vaikutuksia tiedollisiin, tunnepohjaisiin ja käyttäytymisoireisiin tutkittiin ryhmällä alakuloisia, vanhempia naishenkilöitä. Heille annettiin ensin plaseboa viidentoista päivän ajan, sitten 300 mg fosfatidylseriiniä seuraavan kolmenkymmenen päivän ajan. Huonon ja alavireisen mielialan todettiin merkittävästi kohentuneen fosfatidylseriinin vaikutuksesta. Samoin koehenkilöiden muistin todettiin tehostuneen. 2)

Ikääntyneille mielenvireyttä

Eräässä tutkimuksessa selvitettiin lähes viidensadan 65–93-vuotiaan eläkeläisen käyttäytymistä ja ajattelukykyä heidän saadessaan joko 300 mg fosfatidylseriiniä tai sen sijasta plaseboa puolen vuoden ajan. Taas kerran fosfatidylseriini osoitti tehonsa: sitä saaneiden ihmisten sekä toiminnoissa että ajattelukyvyssä ilmeni huomattavaa kohentumista. 3)

Fosfoser® Memory sisältää runsaasti fosfatidylseriiniä

Fosfoser® Memory -kapselit sisältävät runsaasti aivojen toiminnalle tärkeitä soijafosfolipidejä. Kapselit on vakioitu fosfatidylseriinin ja fosfatidihapon suhteen; yksi kapseli sisältää 480 mg soija-fosfolipidejä, joista 100 mg fosfatidylseriiniä ja 100 mg fosfatidihappoa. Valmiste on suunniteltu tehoaineeltaan juuri sopivaksi: tutkimukset fosfatidylseriinin vaikutuksista muistiin ja mielialaan on usein tehty 300 mg:n päiväannoksella. Fosfatidylseriinillä ei ole todettu sivuvaikutuksia eikä tunnettua yhteensopimattomuutta lääkeaineiden kanssa. Kolmen Fosfoser® Memory -kapselin päiväannos vastaa määrää, jolla muistia ja mielialaa kohentava vaikutus on eri tutkimuksissa saatu aikaan. Annostukseksi suositellaan 3 kapselia päivässä vähintään 2 kk:n ajan, jonka jälkeen ylläpitoannostusta voidaan vähentää 1–2 kapseliin päivässä. Fosfoser® Memory -ravintolisää suositellaan erityisesti ikääntyville, opiskelijoille, stressaantuneille sekä vaativaa henkistä työtä tekeville. ❤

Kirjallisuusviitteet:
1) Crook TH, Tinklenberg, Yesavage J, et al. Effects
of phosphatidylserine in age-associated memory
impairment. Neurology 1991; 41: 644-649.
2) Maggioni M, Picotti GB, Bondiolotti GP, et al.
Effects of phosphatidylserine in geriatric patients
with depressive disorders. Acta Psychiatr Scand
1990; 81: 265-270.
3) Engel RR, Satger W, Gunther W. et al. Doubleb-
lind, crossover study of phosphatidylserine
versus placebo in patients with early dementia of
the Alzheimer’s type. Eur Neuropsychopharmacol
1992; 2: 149–155.

www.hankintatukku.fi